REGISTRACE KROUŽKŮ

Registrace kroužků bude probíhat přes informační systém Domeček (www.svclysa.iddm.cz) od 18. 9. 2023 od 8:00 hod.

Než bude registrace spuštěna, můžete se zatím jako rodič, zákonný zástupce nebo individuální účastník do aplikace zaregistrovat.


Kroužky pro děti ze základní školy J. A. Komenského budou ještě tento školní rok 2023/2024 probíhat pod DDM Nymburk a musíte se na ně registrovat individuálně tak, jak jste byli zvyklí doposud. Nabídku kroužků dostanete na vyžádaní ve škole. Od školního roku 2024/2025 budou již kroužky vedeny pod SVČ Lysá nad Labem.

K dispozici máme pouze lekce cizích jazyků, nabídku naleznete v tabulce níže.

JAK SE ZAREGISTROVAT?

Vyplňte svůj platný e-mail, heslo, které si vymyslíte, jméno a příjmení. Poté vám na váš e-mail přijde zpráva s tzv. validačním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa je skutečně vaše. Následně bude možné využívat aplikaci Domeček pro registraci a správu kroužků pro vaše děti nebo vás samotných. Tento informační systém umožňuje online přihlášení do kroužků či na akce nebo tábory kterémukoli zájemci. Stávající účastníci (resp. jejich zákonní zástupci) mohou pracovat se svými osobními údaji, přihlašovat se na další kroužky či tábory a mít přehled o svých platbách. Zde také vždy najdete aktuální seznam kroužků, který se bude průběžně přidávat a aktualizovat.